هواپیمایی ترکیه لغو پروازهای خود را تا ماه می تمدید کردد

هواپیمایی ترکیه لغو پروازهای خود را تا ماه می تمدید کردد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

هواپیمایی ترکیه لغو پروازهای خود را تا ماه می تمدید کردد
درخواست مشاوره در ترکیه
شرکت هواپیمایی ترکیه اعلام کرد که لغو تمامی پروازهای بین‌المللی خود را تا اول ماه می تمدید کرده است در ادامه بیانیه این شرکت آمده که انجام پروازهای داخلی محدود شده و تنها به ۱۴ شهر بزرگ صورت خواهد یافت. مسافران پروازهای داخلی در صورت داشتن مجوز سفر بایستی تا ۲ ساعت قبل از پرواز و افرادی که اجازه سفر ندارند باید تا ۴ ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار