واکنش ترکیه به یونان در رابطه با هدایت مهاجران غیرقانونی از این کشور به سوی ترکیه

واکنش ترکیه به یونان در رابطه با هدایت مهاجران غیرقانونی از این کشور به سوی ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

واکنش ترکیه به یونان در رابطه با هدایت مهاجران غیرقانونی از این کشور به سوی ترکیه
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
وزارت خارجه ترکیه در رابطه با هدایت مهاجران غیرقانونی از طریق زمین و دریا از یونان به ترکیه، بیانیه ای کتبی صادر کرد.

وزارت خارجه ترکیه در رابطه با هدایت مهاجران غیرقانونی از طریق زمین و دریا از یونان به ترکیه، بیانیه ای کتبی صادر کرد.

در این بیانیه ضمن اعلام اینکه مقامات یونانی هدایت مهاجران غیرقانونی به سوی ترکیه را انکار میکنند، اعلام گردید: "هدایت مهاجران غیرقانونی به سوی ترکیه از سوی ماموران یونانی در مرز، از دریا و خشکی، ادامه دارد."

در این بیانیه گفته شد که در سال 2018، 11 هار و 867 و در ده ماه اول سال 2019 نیز 25 هزار و 404 مهاجر غیرقانونی از یونان به ترکیه ارسال شده اند.

طی بیانیه مذکور همچنین با اظهار اینکه با این دسته از مهاجران مصاحبه شده است، اعلام گردید: "مشخص شد که این مهاجران پس از دستگیری از سوی پلیس یونان، لوازم شخصی شان گرفته شده و بدون انجام امور رسمی رفتارهایی غیر قابل قبول با آنها شده، کتک خورده و به همراه ماموران یونانی به سوی مرزهای ترکیه هدایت شده اند."

در ادامه بیانیه با اعلام اینکه در خصوص اینکه "این مهاجران پس از دستگیری، دو روز گرسنه نگاه داشته شده، با شوک الکتریکی از پای در آمده، توسط گلوله های پلاستیکی مورد هدف قرار گرفته، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و داخل رودخانه مریچ انداخته میشوند"، تصاویر، عکسها، اسناد و اظهارات قربانیان موجود میباشد، گفته شد: "فعالیتهای هدایت مهاجران از سوی یونان به ترکیه که مغایر با حقوق بین المللی است، در گزارشان شورای اروپا نیز موجود میباشد. شورای اروپا از یونان خواسته است که به این عمل پایان داده و این حوادث را مورد بررسی قراردهد. از حکومت جدید یونان دعوت میکنیم که به جای انکار امور هدایت مهاجران غیر قانونی به سوی ترکیه که از سوی شورای اروپا نیز تثبیت شده و اسناد و اوراق آن نیز موجود میباشد، این سیاست غلط را ترک کرده و آن را تغییر دهد."

معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه