وزیر آموزش ملی ترکیه: لغو تعطیلات تابستانی در دستورکار نیست

وزیر آموزش ملی ترکیه: لغو تعطیلات تابستانی در دستورکار نیست

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

وزیر آموزش ملی ترکیه: لغو تعطیلات تابستانی در دستورکار نیست
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
وزیر محترم آموزش ملی ترکیه گفته است که با آیین نامه مصوب در مجلس شورای ملی ترکیه ، یک روند جبرانی برای دانش آموزان تعریف شده است و افزود لغو تعطیلات تابستانی در دستورکار نیست. ضیاء سلچوک در حساب کاربری توئیتر خود نوشت که ما امیدواریم که فرزندانمان از تعطیلات تابستانی لذت ببرند. وی تصریح کرد: آموزش از راه دور از طریق تلویزیون و همچنین شبکه اطلاعات آموزش و پرورش (EBA) فراهم شده است.
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار