وزیر بازرگان ترکیه: جریمه نقدی برای 198 تولید کننده

وزیر بازرگان ترکیه: جریمه نقدی برای 198 تولید کننده

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

وزیر بازرگان ترکیه: جریمه نقدی برای 198 تولید کننده
درخواست مشاوره در ترکیه
وزیر بازرگان ترکیه با اعلام این خبر گفت: 18 شرکتی که افزایش غیر عادی قیمت محصول داشته اند، در مجموع 10 میلیون و 90 هزار لیر جریمه خواهند شد. وی افزود با شیوع ویروس کرونا خبر افزایش برخی محصولات مانند ماسک، کولونیا و برخی مواد غذایی در 81 استان ترکیه بررسی شد و قیمت این محصولات با قیمت پیشین در ماه ژانویه مقایسه شد. در مجموع 6 هزار و 488 شرکت و 13 هزار و 280 محصول مورد بازرسی قرار گرفت
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه