پرداخت حقوق بیکاری در ماه مه آغاز شد

پرداخت حقوق بیکاری در ماه مه آغاز شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

پرداخت حقوق بیکاری در ماه مه آغاز شد
درخواست مشاوره در ترکیه
زهرا زمروت سلچوک ، وزیر خانواده ، کار و خدمات اجتماعی گفت: "ما تاریخ پرداخت سود بیکاری را در ماه مه مطرح کردیم. ما شروع به پرداخت سود بیکاری کردیم." وزیر خانواده ، کار و خدمات اجتماعی ، زهرا زمروت سلچوک در بیانیه کتبی اظهار داشت که در حین مبارزه با کروناویروس ، آنها قاطعانه اقداماتی را انجام خواهند داد که شهروندان بیرون از خانه های خود نروند و وارد محیط های شلوغ نشوند .در این زمینه ، وزیر سلچوک اظهار داشت: مانند سایر پرداختهای ماه گذشته ، پرداخت های بیمه بیکاری در این ماه همچنان در حساب های بانکی دارندگان واریز می شود. "ما تاریخ پرداخت سود بیکاری را در ماه مه مطرح کردیم. ما تاریخ را جلو اورده و شروع به پرداخت سود بیکاری کردیم" از طرف دیگر ، برای جلوگیری از تمرکز در P.T.T ، مردم مبلغ دریافتی خود را مطابق آخرین رقم شماره شناسه TC دریافت می کنند. افرادی که پایان شماره هویت TR انها با 0-2-4 به پایان می رسد ، می توانند از امروز و تا پایان ساعت 6-8 ، مزایای بیکاری را از شعب P.T.T دریافت کنند.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه