پروازهای تهران-استانبول از کی برقرار خواهد شد؟

پروازهای تهران-استانبول از کی برقرار خواهد شد؟

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

پروازهای تهران-استانبول از کی برقرار خواهد شد؟
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
روابط عمومی هما: پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از تهران به مقصد استانبول با دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی ترکیه از فردا ۲۳ تیرماه مجدداً برقرار خواهد شد. پرواز تهران به مقصد استانبول در روزهای دوشنبه و جمعه هر هفته از فرودگاه امام خمینی انجام خواهد شد. این پرواز در ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه با شماره پرواز ۷۱۹ در روزهای دوشنبه و جمعه تهران را به مقصد استانبول ترک خواهد کرد. پرواز ایران و ترکیه همچنین بازگشت این پرواز در روزهای یاد شده در ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه به وقت محلی با شماره پرواز ۷۱۸ از فرودگاه استانبول به مقصد فرودگاه امام خمینی انجام خواهد شد. قابل توجه: فقط كسانى كه اقامت دائم و ويزاى كار در ترکیه دارند،می‌توانند اقدام به خرید بلیت هواپیما کنند
درخواست مشاوره در ترکیه