پلیس ترکیه برای مبارزه با کرونا دست به دامن پهپاد شد

پلیس ترکیه برای مبارزه با کرونا دست به دامن پهپاد شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

پلیس ترکیه برای مبارزه با کرونا دست به دامن پهپاد شد
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
پلیس استانبول پس از بی تفاوتی شهروندان این شهر به دستورالعمل های مربوط به مبارزه با شیوع کرونا در خصوص ماندن در خانه، مجبور شد از پهپاد برای هشدارهای خود در این خصوص کمک بگیرد. بر همین اساس روز جمعه یک پهپاد در آسمان شهر استانبول روئیت شد و از شهروندان خواست در منازل خود بمانند.
درخواست مشاوره در ترکیه