پلیس ترکیه برای مبارزه با کرونا دست به دامن پهپاد شد

پلیس ترکیه برای مبارزه با کرونا دست به دامن پهپاد شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

پلیس ترکیه برای مبارزه با کرونا دست به دامن پهپاد شد
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
پلیس استانبول پس از بی تفاوتی شهروندان این شهر به دستورالعمل های مربوط به مبارزه با شیوع کرونا در خصوص ماندن در خانه، مجبور شد از پهپاد برای هشدارهای خود در این خصوص کمک بگیرد. بر همین اساس روز جمعه یک پهپاد در آسمان شهر استانبول روئیت شد و از شهروندان خواست در منازل خود بمانند.
درخواست مشاوره در ترکیه