چاووش‌اوغلو: آمریکایی‌ها درباره منبج اتلاف وقت کردند و به وعده‌هایشان عمل نکردند

چاووش‌اوغلو: آمریکایی‌ها درباره منبج اتلاف وقت کردند و به وعده‌هایشان عمل نکردند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

چاووش‌اوغلو: آمریکایی‌ها درباره منبج اتلاف وقت کردند و به وعده‌هایشان عمل نکردند
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
استانبول/خبرگزاری آنانولی
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه درباره ایجاد منطقه امن گفت: هنوز موضوعات بسیاری وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند.
چاووش اوغلو: آنچه گفتیم بی‌اعتبار بودن تاکتیک اتلاف وقت توسط آمریکاست. متاسفانه درباره منبج اتلاف وقت کردند و به وعده‌هایشان عمل نکردند.
درخواست مشاوره در ترکیه