چگونگی شیوع ویروس کرونا در ترکیه

چگونگی شیوع ویروس کرونا در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

چگونگی شیوع ویروس کرونا در ترکیه
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
آنالیز مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه نشان می‌دهد که ویروس چگونه در این کشور شیوع پیدا کرده است. این ویروس به ازمیر و استانبول از طریق اروپا و به مناطق آناتولی از طریق بازگشتگان از حج عمره سرایت پیدا کرده است. شهرهای شرق و جنوب شرقی هم اکثرا از طریق ایران و عراق مبتلا شده‌اند.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه