چگونگی شیوع ویروس کرونا در ترکیه

چگونگی شیوع ویروس کرونا در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

چگونگی شیوع ویروس کرونا در ترکیه
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
آنالیز مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه نشان می‌دهد که ویروس چگونه در این کشور شیوع پیدا کرده است. این ویروس به ازمیر و استانبول از طریق اروپا و به مناطق آناتولی از طریق بازگشتگان از حج عمره سرایت پیدا کرده است. شهرهای شرق و جنوب شرقی هم اکثرا از طریق ایران و عراق مبتلا شده‌اند.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن