کدام مراکز کاری از قانون ممنوعیت رفت و آمد ترکیه معاف هستند

کدام مراکز کاری از قانون ممنوعیت رفت و آمد ترکیه معاف هستند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

کدام مراکز کاری از قانون ممنوعیت رفت و آمد ترکیه معاف هستند
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
وزارت کشور ترکیه‌ اعلام کرد که روزهای 11 و 12 آوریل، در 31 استان ترکیه قانون ممنوعیت رفت و آمد اعمال خواهد شد. اما موارد استثنا در این قانون کدام‌ها هستند؟ نانوایی‌ها (ارسال نان به خانهها توسط ماشین‌های نانوایی‌ها صورت خواهد گرفت) تولیدی‌های محصولات بهداشتی و ماسک داروخانه‌ها و بخش‌های خصوصی و دولتی مربوط به حوزه سلامت ادارتی که برای خدمات اجتماعی مجبور به فعالیت هستند. شامل خانه سالمندان، مراکز توانبخشی و غیره کلینیک دامپزشکی و پمپ بنزین در هر استان یک عدد به ازای هر 50 هزار نفر مراکزی که فعالیت استراتژیک در حوزه گاز، برق و نفت دارند مرکز پست، حمل و نقل و پیک‌های موتوری پناهگاه‌های نگهداری از حیوانات/ملیت
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن