کشف 5،557 کیت تست سریع تشخیص COVID-19 در انبار کارگاه نساجی در شیشلی

کشف 5،557 کیت تست سریع تشخیص COVID-19 در انبار کارگاه نساجی در شیشلی

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

کشف 5،557 کیت تست سریع  تشخیص COVID-19 در انبار کارگاه نساجی در شیشلی
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
در عملیاتی که در Şişli ، استانبول برگزار شد ، 5،557 قطعه کیت تست سریع که برای تشخیص COVID-19 ساخته شده بود ، کشف شد. تیم های ستاد مبارزه با قاچاق کالا به این اطلاعات رسیده اند که یک کیت تشخیص سریع coronavirus در انبار کارگاه نساجی در شیشلی محله جمهوریت بدون مجوز فروخته شده است. تیم ها دیروز ساعت 15:00 به کارگاه نساجی حمله کردند. در حالی که 5،557 کیت تشخیص سریع coronavirus در این عملیات توقیف شدند ، 2 مظنون بازداشت شدند. 2 مظنون توسط مقامات قضایی آزاد شدند.
درخواست مشاوره در ترکیه