کنترل پاسپورت در فرودگاه استانبول در عرض 18 ثانیه

کنترل پاسپورت در فرودگاه استانبول در عرض 18 ثانیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

کنترل پاسپورت در فرودگاه استانبول در عرض 18 ثانیه
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
با سیستم جدید تعبیه شده در فرودگاه استانبول به منظور کاهش زمان انتظار مسافر برای کنترل پاسپورت، مسافران می توانند به وسیله دستگاه چک پاسپورت، اثر انگشت و چهره شناسی در مدت 18 الی 20 ثانیه کنترل پاسپورت خود را انجام دهند. در حال حاضر 30 دستگاه کنترل سریع پاسپورت در فرودگاه استانبول وجود دارد که 10 دستگاه در پروازهای خروجی و 20 دستگاه در قسمت های ورودی و ترانزیت تعبیه شده است و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند از این دستگاه استفاده کنند.
درخواست مشاوره در ترکیه