138 هزار شهروند ترک در قرنطینه هستند

138 هزار شهروند ترک در قرنطینه هستند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

138 هزار شهروند ترک در قرنطینه هستند
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد: در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور، 180 منطقه در 55 استان قرنطینه شده است. سویلو افزود: در حال حاضر 112 هزار و 500 شهروند ترکیه در محدوده قرنطینه به سر می‌برند. وزیر کشور ترکیه ادامه داد: وقتی به این رقم 15 هزار و 500 نفر که از خارج از کشور بازگشته و درخوابگاه‌های قرنطینه به سر می‌برند را هم اضافه کنید، می‌بینید حدود 138 هزار شهروند ترک در قرنطینه هستند.
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار