138 هزار شهروند ترک در قرنطینه هستند

138 هزار شهروند ترک در قرنطینه هستند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

138 هزار شهروند ترک در قرنطینه هستند
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد: در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور، 180 منطقه در 55 استان قرنطینه شده است. سویلو افزود: در حال حاضر 112 هزار و 500 شهروند ترکیه در محدوده قرنطینه به سر می‌برند. وزیر کشور ترکیه ادامه داد: وقتی به این رقم 15 هزار و 500 نفر که از خارج از کشور بازگشته و درخوابگاه‌های قرنطینه به سر می‌برند را هم اضافه کنید، می‌بینید حدود 138 هزار شهروند ترک در قرنطینه هستند.
درخواست مشاوره در ترکیه