150 هزار مغازه تا ماه جولای قبضی پرداخت نخواهند کرد

150 هزار مغازه تا ماه جولای قبضی پرداخت نخواهند کرد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

150 هزار مغازه تا ماه جولای قبضی پرداخت نخواهند کرد
درخواست مشاوره در ترکیه
فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد: 150 هزار مغازه‌ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به تعطیلی شده‌اند، تا ماه جولای قبضی پرداخت نخواهند کرد. دونمز افزود: اگر در این مدت به اشتباه قبضی به این مغازه‌ها ارسال شود، صاحبان مغازه می توانند به آن اعتراض کنند. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم در این مدت هیچ فشاری به کسب و کارها وارد شود./ایها
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه