150 هزار مغازه تا ماه جولای قبضی پرداخت نخواهند کرد

150 هزار مغازه تا ماه جولای قبضی پرداخت نخواهند کرد

7 اردیبهشت 1399

اخبار ترکیه

150 هزار مغازه تا ماه جولای قبضی پرداخت نخواهند کرد
فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد: 150 هزار مغازه‌ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به تعطیلی شده‌اند، تا ماه جولای قبضی پرداخت نخواهند کرد. دونمز افزود: اگر در این مدت به اشتباه قبضی به این مغازه‌ها ارسال شود، صاحبان مغازه می توانند به آن اعتراض کنند. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم در این مدت هیچ فشاری به کسب و کارها وارد شود./ایها