28 درصد جمعیت ترکیه را کودکان تشکیل می‌دهند

28 درصد جمعیت ترکیه را کودکان تشکیل می‌دهند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

28 درصد جمعیت ترکیه را کودکان تشکیل می‌دهند
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
جمعیت افراد زیر هفده سال ترکیه در سال گذشته 22 میلیون و 876 هزار و 798 نفر معادل 27.5 درصد جمعیت کل کشور اعلام شد. اداره آمار ترکیه اعلام کرد که جمعیت کشور در سال گذشته 83 میلیون و 154 هزار و 997 نفر و جمعیت افراد زیر هفده سال نیز 22 میلیون و 876 هزار و 798 نفر بوده است. بر این اساس، شمار افراد بین 17-0 سال که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان کودک اعلام شده‌اند، معادل 27.5 درصد جمعیت کل ترکیه است. جمعیت کودکان در ترکیه از 48.5 درصد در سال 1970 و 41.8 درصد در سال 1990 به 27.5 درصد در سال گذشته کاهش یافته است. پیش‌بینی‌های جمعیتی حاکی از آن است که درصد جمعیت کودکان در سال 2023 به 27 درصد، در سال 2030 به 25.6 درصد و در سال 2080 به 19 درصد کاهش خواهد یافت./خبرگزاری آناتولی
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه