10 تا از خرافات مردم ترکیه را بدانید!

10 تا از خرافات مردم ترکیه را بدانید!

11 تیر 1402

دانستنی

10 تا از خرافات مردم ترکیه را بدانید!

فرهنگ ترکی سرشار از خرافات و باورهایی است که در طول نسل‌ها منتقل شده‌اند. در حالی که همه در ترکیه این باورها را ندارند، اما هنوز هم در بسیاری از جنبه های زندگی روزمره وجود دارند. در این مقاله درباره اعتقادات و خرافات مردم ترکیه صحبت کرده ایم

معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

اعتقادات و خرافات مردم ترکیه

 • چشم بد (نازار)

یکی از اعتقادات و خرافات مردم ترکیه، اعتقاد به چشم بد در فرهنگ ترکی است. اعتقاد بر این است که افراد خاصی این قدرت را دارند که ناخواسته از طریق نگاه حسادت آمیز  به دیگران آسیب یا بدشانسی بیاورند. برای محافظت در برابر چشم بد، مردم اغلب تعویذهایی به نام nazar boncuğu می پوشند یا به نمایش می گذارند که طلسم هایی به شکل چشم هستند.

 • جمعه سیزدهم

درست مانند بسیاری از فرهنگ های دیگر، جمعه سیزدهم در ترکیه یک روز بد شانس در نظر گرفته می شود. اعتقاد بر این است که بدشانسی می آورد. برخی افراد ممکن است در این روز از گرفتن تصمیمات مهم یا ریسک کردن اجتناب کنند.

 • گره زدن

یکی دیگر از اعتقادات و خرافات مردم ترکیه گره زدن پارچه روی درختان است. در ترکیه برخی از مردم به این باور هستند که برای برآوره شدن آرزوها، پارچه را به شاخه درخت گره زد. در سفر به ترکیه اگر درختی دیدید که پارچه روی آن گره خورده تعجب نکنید.

 • شکستن آینه

اعتقاد بر این است که شکستن آینه هفت سال بدشانسی در فرهنگ عامه ترکی به همراه دارد. برای مقابله با اثرات منفی، برخی از افراد ممکن است مراسم خاصی را انجام دهند یا به دنبال راه هایی برای دفع بدشانسی باشند.

 • گربه سیاه

گربه های سیاه در خرافات ترکی با بدشانسی مرتبط هستند، به خصوص اگر از مسیر شما عبور کنند. اعتقاد بر این است که مواجهه با گربه سیاه می تواند بدبختی به همراه داشته باشد یا نشان دهنده مشکلات قریب الوقوع باشد.

 • نعل اسب

درست مانند بسیاری از فرهنگ های دیگر، نعل اسب در ترکیه خوش شانس محسوب می شود. اعتقاد بر این است که آویزان کردن نعل اسب در بالای ورودی خانه یا محل کار می تواند خوش شانسی را به همراه داشته باشد و ارواح شیطانی را از خود دور کند.

 • خارش کف دست

در خرافات ترکی، اعتقاد بر این است که اگر کف دست راست شما خارش کند، به این معنی است که پول دریافت خواهید کرد، در حالی که عقیده بر این است که خارش کف دست چپ نشان دهنده این است که باید پول خرج کنید.

 • تعبیر خواب

فرهنگ ترکیه به رویاها و تعبیر آنها اهمیت می دهد. بسیاری از مردم بر این باورند که رویاها می توانند بینشی در مورد رویدادهای آینده یا راهنمایی ارائه دهند. تصور می شود که نمادها یا اشیایی که در خواب ظاهر می شوند معانی خاصی دارند.

 • عطسه کردن

وقتی کسی در ترکیه عطسه می کند، معمولاً دیگران می گویند "Çok yaşa!" به معنی "خوشا به تو!" اعتقاد بر این است که عطسه باعث بیرون راندن ارواح خبیثه می شود و تقدیم صلوات به محافظت از عطسه کننده در برابر هرگونه اثرات منفی کمک می کند.

 • ریختن نمک

مانند سایر فرهنگ ها، ریختن نمک در ترکیه بدشانس تلقی می شود. اعتقاد بر این است که ریختن نمک می تواند منجر به مشاجره یا درگیری شود. برای مقابله با بدشانسی، افراد ممکن است کمی نمک روی شانه چپ خود بریزند.

 • سوت زدن در شب

در خرافات ترکی سوت زدن در شب را بدشانسی می دانند. اعتقاد بر این است که ارواح شیطانی یا موجودات ماوراء طبیعی را جذب می کند. برخی از افراد پس از غروب آفتاب از سوت زدن اجتناب می کنند تا از هرگونه عواقب منفی جلوگیری کنند.

این موارد بخشی از اعتقادات و خرافات مردم ترکیه است. توجه به این نکته مهم است که خرافات و باورها می تواند از فردی به فرد دیگر و منطقه ای به منطقه دیگر در ترکیه متفاوت باشد. در حالی که این باورها دارای اهمیت فرهنگی هستند، اما همه در ترکیه به شدت به آنها پایبند نیستند.

درخواست مشاوره در ترکیه