نحوه انتقال پول از ترکیه به ایران

نحوه انتقال پول از ترکیه به ایران

15 شهریور 1401

دانستنی

نحوه انتقال پول از ترکیه به ایران
اگر قصد سفر به ترکیه را دارید می توانید پول به ترکیه ببرید ولی این مبلغ محدود است و هر مبلغی را نمی توان به ترکیه آورد. حال اگر نیاز شد پول بیشتری به ترکیه بیاوریم چطور امکان پذیر است؟ در این مقاله قصد داریم نحوه انتقال پول از ایران به ترکیه را توضیح دهیم. پس تا آخر این مطلب با آقای ترکیه همراه باشید. یورو
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

نحوه انتقال پول از ترکیه به ایران

اگر قصد دارید به ترکیه سفر کنید نمی توانید به هر مبلغی پول وارد خاک ترکیه کنید. هر نفر مجاز است از طریق مرز هوایی به مبلغ ۵۰۰۰ یورو (یا معادل این قیمت ارزهای دیگر ) و از طریق مرز زمینی به مبلغ ۲۰۰۰ یورو یا معادل این قیمت ارزهای دیگر را وارد خاک ترکیه کند. اگر بخواهید بیشتر از این مبلبغ به ترکیه پول بیاورید باید اعلام شود و باید بدانید که میزان ارز خارجی همراه خود را رقم دقیقش در پاسپورت شما ثبت شود. حالا اگر بخواهید بیشتر از این مبلغ را بیاورید باید از طریق صرافی های مطمعن اقدام کنید. در این روش کسی که در ایران است باید به صرافی متبر مراجعه کند و مبلغ پول را به یکی از صرافی های معتبر در ترکیه انتقال دهد. فقط باید بدانید که باید یک صرافی معتبر پیدا کنید. به هر کسی اعتماد نکنید. باید یک صرافی منصف پیدا کنید که درصد کمتری را از شما کسر کند زیرا صرافی ها مبلغی را از پول شما کسر می کنند بابت حق الزحمه  پس به هر کسی اعتماد نکنید.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن