قدیمی ترین و نوسازترین ساختمان های استانبول، قدیمی ترین و جوانترین ساختمان های استانبول در این مناطق هستند!

قدیمی ترین و نوسازترین ساختمان های استانبول، قدیمی ترین و جوانترین ساختمان های استانبول در این مناطق هستند!

15 شهریور 1401

حقوقی

قدیمی ترین و نوسازترین ساختمان های استانبول، قدیمی ترین و جوانترین ساختمان های استانبول در این مناطق هستند!
بر اساس گزارشی که توسط بنیاد تحول و شهرسازی شهری (KENTSEV) از داده های موسسه رصد خانه جمع آوری شده است ،حدود  ۱ میلیون و ۱۶۴ هزار ساختمان و ۴.۵ میلیون آپارتمان در استانبول وجود دارد. استانبول از مناطق مختلفی تشکیل شده ما در قسمت مناطق استانبول، درباره مناطق و محله ها به طور مفصل صحبت کرده ایم حال می خواهیم در این مطلب درباره قدیمی ترین و نوسازترین ساختمان های استانبول در مناطق استانبول صحبت کنیم پس تا آخر این مطلب با آقای ترکیه همراه باشید. آپارتمان در استانبول
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار

قدیمی ترین و نوسازترین ساختمان های استانبول

قدیمی ترین آپارتمان ها و ساختمان ها در منطقه فاتیح و بی اوغلو استانبول

فاتیح به عنوان منطقه ای با بیشترین تعداد ساختمان ، با ۳۱ هزار و ۸۹۹ واحد پیشتاز است. پس از آن بی و اوغلو با ۱۷ هزار ۵۲ ، بیكوز با ۱۵ هزار و ۹۸۱ و اسكودار با ۱۳ هزار و ۸۶۴ در رده های بعدی قرار دارند. کادیکوی با ۱۲ هزار و ۸۱۶ ، قاضی عثمان پاشا با ۱۲ هزار و ۷۶۸ ، ساریر با  ۱۱ هزار و ۸۹۸ ، کائیت هانه با ۱۱ هزار و ۸۱۳ ، شیشلی ۱۰ هزار و ۶۰۱ ، کارتال با ۹ هزار و ۲۱۱ ، بایرام پاشا با ۸ هزار و ۲۹۵، آتاشهیر با ۷ هزار و ۷۳۵، بشیکتاش با ۷ هزار و ۲۷۲ ساختمان های قدیمی را در خود جای داده اند.

سایر مناطق استانبول که دارای آپارتمان و ساختمان های قدیمی ساز هستد:

پندیک با ۶ هزار و ۷۰۳ ، اسنلر با ۶ هزار و ۵۸۲ ، مالتپه با ۶ هزار و ۵۴۱ ، باجیلار با ۶ هزار و ۷۲ و عمرانیه با ۵ هزار و ۴۴۸ ذکر شده است. هالوک سور ، رئیس بنیاد تحول و شهرسازی ، اظهار داشت که ۲۲.۶ درصد از ساختمانهای استانبول در سال ۱۹۸۰ و قبل از آن ساخته شده اند و گفت که ۱ میلیون و ۵۱ هزار آپارتمان در این ساختمان ها وجود دارد.  سور با بیان اینکه پیش بینی شده  ۳ میلیون و ۱۵۲ هزار نفر در این آپارتمان ها زندگی می کنند ، گفت که حتی جوانترین این ساختمان ها بیش از ۴۰ سال سن دارند و برخی از آنها بین ۵۰ تا ۶۰ ساله هستند.

قدیمی ترین و نوسازترین ساختمان های استانبول ، جدید ترین و نوسازترین ساختمان های استانبول در این مناطق هستند...

بر اساس این گزارش ها جدید ترین ساختمان ها به ترتیب در اسنیورت با ۴۹۹، سانجاک با ۴۶۰، آرناووت کوی با ۹۶ و بیلیکدوزو با ۴۱، باشاک شهیر با ۸۱۴، باکیرکوی با ۴ هزار و ۸۶۹، سلطان قاضی با ۴ هزار و ۵۰۲، باهچه اولر با ۳ هزار و ۸۹۲، توزلا ۲ هزار و ۸۸۲، آدالار با ۳ هزار و ۵۸۴، آوجیلار با ۲ هزار و ۵۹۶، بویوک چکمجه با ۱ هزار و ۳۰۳ و باشاک شهیر با ۸۱۴ ساختمان ذکر شده است.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن