اسامی ماه های ترکیه به شمسی و میلادی

اسامی ماه های ترکیه به شمسی و میلادی

23 مهر 1402

دانستنی

اسامی ماه های ترکیه به شمسی و میلادی

اگر میخواهید به ترکیه مهاجرت کنید و یا می خواهید به این کشور سفر کنید حتما نیاز به دانستن ماه های ترکیه به شمسی و میلادی خواهید داشت. ما در این مطلب ابتدا درباره روزهای هفته به ترکی استانبولی صحبت کرده ایم، در قسمت بعدی فصل های سال را به زبان ترکی استانبولی گفته ایم و در قسمت آخر درباره ماه های ترکیه به شمسی و میلادی صحبت کرده ایم.

بیشتر بخوانید: تعطیلات رسمی ترکیه

فهرست مطالب

اسامی ماه های ترکیه

روزهای هفته به ترکی استانبولی

فصل های سال به زبان ترکی استانبولی

ماه های ترکیه به فارسی

ماه های میلادی به ترکی استانبولی

اسامی ماه های ترکیه

ماه های سال به ترکی استانبولی
ocak 
şubat 
mart 
nisan 
mayıs 
haziran 
temmuz 
ağustos 
eylül 
ekim 
kasım 
aralık 
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

روزهای هفته به ترکی استانبولی

روزهای هفته به فارسیروزهای هفته به ترکی استانبولیروزهای هفته به انگلیسی
دوشنبهpazartesi Monday 
سه شنبهsalı Tuesday 
چهارشنبهçarşambaWednesday 
پنج شنبهperşembeThursday
جمعهcumaFriday
شنبهcumartesiSaturday
یکشنبهpazarSunday
روزgünthe day 
هفتهhaftathe week
این هفتهbu haftathis week
آخر هفتهhaftasonuthe weekend 
امروزbugün today 
فرداyarıntomorrow
دیروزdünyesterday 

برای گفتن "دوشنبه" از عبارت pazartesi günü استفاده می شود. به معنای  "در روز دوشنبه" است. این برای روزهای دیگر هفته (salıgünü، cuma günü و غیره) صادق است. روزهای هفته با حروف بزرگ نوشته نمی شوند. مگر اینکه آنها در تاریخ دقیق استفاده شوند، مانند 19 Ocak Salı (19 ژانویه، سه شنبه).

فصل های سال به زبان ترکی استانبولی

فصل ها به فارسیفصل ها به ترکی استانبولفصل ها به انگلیسی
بهارbaharspring
تابستانyazsummer
پاییزsonbaharautumn
زمستانkışwinter

ماه-های-سال-به-ترکی

همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

ماه های ترکیه به فارسی

ماه های سال به فارسیماه های سال به ترکی استانبولی
11 دی تا 11 بهمنocak 
12 بهمن تا 10 اسفندşubat 
11 اسفند تا 11 فروردینmart 
12 فروردین تا 10 اردیبهشتnisan 
11 اردیبهشت تا 10 خردادmayıs 
11 خرداد تا 9 تیرhaziran 
10 تیر تا 9 مردادtemmuz 
10 مرداد تا 9 شهریورağustos 
10 شهریور تا 8 مهرeylül 
9 مهر تا 9 آبانekim 
10 آبان تا 9 آذرkasım 
10 آذر تا 10 دیaralık 
ماهay 
این ماهbu ay 
ماه بعدیgelecek ay 
ماه قبلیgeçen ay 
سالyıl /sene 
این سالbu sene 

ماه های میلادی به ترکی استانبولی

ماه های سال به ترکی استانبولیماه های سال به انگلیسی
ocak January 
şubat February
mart March
nisan April
mayıs May
haziran June
temmuz July
ağustos August
eylül September
ekim October 
kasım November
aralık December 
ay the month 
bu ay this month 
gelecek ay next month 
geçen ay last month 
yıl /sene the year 
bu sene this year