اسامی ماه های ترکی به شمسی و میلادی

اسامی ماه های ترکی به شمسی و میلادی

9 فروردین 1402

دانستنی

اسامی ماه های ترکی به شمسی و میلادی

اگر میخواهید به ترکیه مهاجرت کنید و یا می خواهید به این کشور سفر کنید حتما نیاز به دانستن ماه های ترکی به شمسی و میلادی خواهید داشت. ما در این مطلب ابتدا درباره روزهای هفته به ترکی استانبولی صحبت کرده ایم، در قسمت بعدی فصل های سال را به زبان ترکی استانبولی گفته ایم و در قسمت آخر درباره ماه های ترکی به شمسی و میلادی صحبت کرده ایم.

بیشتر بخوانید: تعطیلات رسمی ترکیه

روزهای هفته به ترکی استانبولی

روزهای هفته به فارسیروزهای هفته به ترکی استانبولیروزهای هفته به انگلیسی
دوشنبهpazartesi Monday 
سه شنبهsalı Tuesday 
چهارشنبهçarşambaWednesday 
پنج شنبهperşembeThursday
جمعهcumaFriday
شنبهcumartesiSaturday
یکشنبهpazarSunday
روزgünthe day 
هفتهhaftathe week
این هفتهbu haftathis week
آخر هفتهhaftasonuthe weekend 
امروزbugün today 
فرداyarıntomorrow
دیروزdünyesterday 

برای گفتن "دوشنبه" از عبارت pazartesi günü استفاده می شود. به معنای  "در روز دوشنبه" است. این برای روزهای دیگر هفته (salıgünü، cuma günü و غیره) صادق است. روزهای هفته با حروف بزرگ نوشته نمی شوند. مگر اینکه آنها در تاریخ دقیق استفاده شوند، مانند 19 Ocak Salı (19 ژانویه، سه شنبه).

ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار

فصل های سال به زبان ترکی استانبولی

فصل ها به فارسیفصل ها به ترکی استانبولفصل ها به انگلیسی
بهارbaharspring
تابستانyazsummer
پاییزsonbaharautumn
زمستانkışwinter

ماه-های-سال-به-ترکی

در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن

ماه های ترکی استانبول به شمسی و میلادی

ماه های سال به فارسیماه های سال به ترکی استانبولیماه های سال به انگلیسی
11 دی تا 11 بهمنocak January 
12 بهمن تا 10 اسفندşubat February
11 اسفند تا 11 فروردینmart March
12 فروردین تا 10 اردیبهشتnisan April
11 اردیبهشت تا 10 خردادmayıs May
11 خرداد تا 9 تیرhaziran June
10 تیر تا 9 مردادtemmuz July
10 مرداد تا 9 شهریورağustos August
10 شهریور تا 8 مهرeylül September
9 مهر تا 9 آبانekim October 
10 آبان تا 9 آذرkasım November
10 آذر تا 10 دیaralık December 
ماهay the month 
این ماهbu ay this month 
ماه بعدیgelecek ay next month 
ماه قبلیgeçen ay last month 
سالyıl /sene the year 
این سالbu sene this year 

به عنوان مثال برای گفتن "در ماه مه" از عبارت mayıs ayında استفاده می شود. ماه ها با حروف بزرگ نوشته نمی شوند. مگر اینکه در تاریخ دقیق ذکر شده باشند، مانند 20 مارس 2002 (March 20, 2002).