اجاره واحد 1 خواب مبله در کایتانه

1/8
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره واحد 1 خواب مبله در کایتانه

calender

بدون نام

calender

1401-12-8

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • مبلغ اجاره (لیر)
    10,000
  • مبلغ دپوزیت (لیر)
    20,000
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک مترو
قوانین و مقررات