وبلاگ آقای ترکیه
1/1
test

ملک

calender

بدون نام

خرید و فروش خانه
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

.

توضیحات

یک خواب امکانات: استخر سونا حمام ترکی سالن بدنسازی محدوده: ناظم حکمت ایدات: ۱۸۰ بدون اشیا: ۱۰۰۰ با اشیا: ۱۳۰۰ جهت هماهنگی : 00905342050790