وبلاگ آقای ترکیه

🇹🇷🇮🇷 حمل و نقل استانبول بار 🇮🇷🇹🇷

آقای ترکیه

🇹🇷🇮🇷 حمل و نقل استانبول بار 🇮🇷🇹🇷

calender

بدون نام

خدماتی
ارسال بار
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

🇹🇷🇮🇷 حمل و نقل استانبول بار 🇮🇷🇹🇷 🚛 با کادری مجرب آماده حمل و جابجایی بار و اثاثیه منزل مونتاژ و بسته بندی در سراسر استانبول با قیمتی مناسب 🇹🇷 05314056507 مجتبی صادقی 34EE1231 🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛