وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره 2 خواب با وسیله تمیز در کایت هانه

1/20
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره 2 خواب با وسیله تمیز در کایت هانه

calender

بدون نام

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • مبلغ اجاره (لیر)
    6,500
  • مبلغ دپوزیت (لیر)
    1

    توضیحات

    واحد اجاره سالانه 1 خواب با وسیله در کایت هانه طبقه 1- کد : 596