وبلاگ آقای ترکیه

اجاره روزانه آپارتمان در تکسیم

1/10
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره روزانه آپارتمان در تکسیم

calender

بدون نام

calender

1401-6-24

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • مبلغ اجاره (لیر)
    1,000

    توضیحات

    فاصله تا استقلال 2 دقیقه مناسب اجاره روزانه روزانه 1000 لیر مناسب 4 نفر