وبلاگ آقای ترکیه

بازگشایی حساب بانکی با پاسپورت بدون دپو شدن پول

1/1
test

بازگشایی حساب بانکی با پاسپورت بدون دپو شدن پول

calender

بدون نام

calender

1401-12-8

خدماتی
افتتاح حساب در بانک
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

شرکت بزرگ هوم استار این امکان را دارد که در تمامی بانک‌های کشور ترکیه برای شما عزیزان حساب بانکی شخصی وشرکتی باز گشایی نماید بانک زراعت با پاسپورت وکیملیک بدون دپوزیت پول شما بانک واکیف با کیملیک بدون دپوزیت پول شما بانک ایش با کیملیک بدون پرداخت پول بیمه گارانتی بانک با کیملیک در کلیه بانک‌ها میتوان برای شما با مناسبترین قیمت حساب شرکتی باز نمود