اجاره واحد یکخواب تکسیم

1/9
test
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره واحد یکخواب تکسیم

calender

بدون نام

calender

1402-6-26

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • اینترنت
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک مترو
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

taksim 1+1 günlük 1200₺ aylık 22.000₺ تکسیم یک خواب روزانه 1200 لیر ماهانه 22.000 لیر