وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره سالیانه دوخواب با اشیا

1/19
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره سالیانه دوخواب با اشیا

calender

بدون نام

اجاره خانه و ویلا
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

واحد اجاره سالیانه دوخواب با اشیا طبقه سوم اسانسور دار طبقه سوم اسانسور دار ۱۵ روزه دیگه خالی میشه ۷۰۰۰ اجاره ۱۰ هزار دپوزیت ۱۲درصد کمیسیون کایتانه کد : 661