وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره سالیانه دوخواب با اشیا

1/28
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره سالیانه دوخواب با اشیا

calender

بدون نام

calender

1401-3-25

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

واحد اجاره سالیانه دوخواب با اشیا 05متر طبقه اول بالکن دار 7500لیر اجاره دوتا دیپوزیت 12درصد کمیسیون کد : 644