اجاره واحد یکخواب تکسیم

1/5
test
test
test
test
test

اجاره واحد یکخواب تکسیم

calender

بدون نام

calender

1403-3-16

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • اینترنت
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک مرکز خرید
قوانین و مقررات

توضیحات

اجاره روزانه و ماهانه اپارتمان مرکز✔️ تکسیم یک خواب روزانه 1700 لیر ماهانه 27.000 لیر