وبلاگ آقای ترکیه
آقای ترکیه

اجاره ماسلاک سالانه

calender

بدون نام

calender

1401-10-28

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • مبلغ اجاره (لیر)
    20,000
  • تعداد خواب
    1

    آدرس

    وادی استانبول رزیدانس کوردون