وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره سالیانه دوخواب فول فرنییش بسیار تمیز

1/24
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره سالیانه دوخواب فول فرنییش بسیار تمیز

calender

بدون نام

calender

1401-4-1

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

واحد اجاره سالیانه دوخواب فول فرنییش بسیار تمیز طبقه همکف مجیدکوی پشت ترامپ کوشتپه 8750اجاره 10هزار لیر دیپوزیت 12درصد کمیسیون کد : 723