انجام تست در محل کار و اقامت شما

1/1
test

انجام تست در محل کار و اقامت شما

calender

بدون نام

calender

1401-1-30

خدمات درمانی
تست کرونا
استانبولاستانبول
محلهمحله
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

انجام تست در محل کار و اقامت شما توسط کادر بیمارستان و آزمایشگاه های معتبر طرف قرارداد با تمام ایرلاین های ایرانی و خارجی ارسال نتیجه تست به صورت PDF وQR code تا ۱۰ ساعت مورد تایید تمام ایرلاین های ایرانی صحت آزمایش از طریق بارکد قابل استعلام از سایت E- Nabiz میباشد +905348965686 مستقیم .واتساپ آدرس : تکسیم »خیابان استقلال »روبروی Vakif Bank » پاساژ ÖRS »