وبلاگ آقای ترکیه

تاکسی سرویس شهری در شهر دنیزلی

1/1
test

تاکسی سرویس شهری در شهر دنیزلی

calender

بدون نام

calender

1401-7-2

اجاره و خرید خودرو
تاکسی
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

🔷قابل توجه همشهریان عزیز دنیزلی🔷 ☑️ تاکسی سرویس شهری ☑️ سرویس دهی به تمام نقاط شهر در اسرع وقت ☑️ ترنسفر فرودگاه ☑️ گشت شهری و امضا ☑️ ۲۴ ساعته پاسخگو ☑️ آسوده خاطر و مطمئن سفر کنید