اجاره آپارتمان روزانه و ماهانه غرب✔️ کوزا پارک دو خواب

1/8
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره آپارتمان روزانه و ماهانه غرب✔️ کوزا پارک دو خواب

calender

بدون نام

calender

1402-9-7

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • تعداد خواب
    2
  • اینترنت
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک متروبوس
قوانین و مقررات

توضیحات

اجاره آپارتمان روزانه و ماهانه غرب✔️ کوزا پارک دو خواب روزانه 95 دلار ماهانه 34.000 لیر 23