وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره ای در استانبول

1/4
test
test
test
test

واحد اجاره ای در استانبول

calender

بدون نام

اجاره خانه و ویلا
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

استانبول

توضیحات

واحد اجاره ای واقع در شیشلی، پشت جواهیر مال با اشیا یکخواب فاکتور داخل ۴۰۰۰ لیر اجاره دپوزیت حضوری توافق میشود ۴۰۰۰ لیر کمسیون 05522198054 05522198053