وبلاگ آقای ترکیه

اجاره 1 خواب ماهانه شیشلی

1/8
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره 1 خواب ماهانه شیشلی

calender

بدون نام

calender

1401-12-26

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • مبلغ اجاره (لیر)
    25,000
  • تعداد خواب
    1
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک مترو
  • نزدیک مرکز خرید