وبلاگ آقای ترکیه

فروش ملک در منطقه کارتال استانبول تخصص ماست

آقای ترکیه

فروش ملک در منطقه کارتال استانبول تخصص ماست

calender

بدون نام

calender

1401-10-26

خرید ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

آپارتمان ، مغازه ، خانه ، زمین و مشارکت در ساخت در منطقه کارتال kartal سیته ، رزیدانس و نرمال آپارتمان رو به رشد ترین منطقه استانبول در بخش آسیایی فرهنگی ترین و خانوادگی ترین منطقه استانبول در بخش آسیایی دارای مدرن ترین امکانات شهری دارای خط ساحلی بی نظیر با دید جزایر استانبول