وبلاگ آقای ترکیه

فروش ملک در منطقه کایتانه تخصص ماست

آقای ترکیه

فروش ملک در منطقه کایتانه تخصص ماست

calender

بدون نام

calender

1401-10-26

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

فروش ملک در منطقه کایتانه تخصص ماست آپارتمان ، مغازه ، خانه ، زمین و مشارکت در ساخت در منطقه کایتانه ، کاتحانه ، کایتحانه ، Kağıthane سیته ، رزیدانس و نرمال آپارتمان رو به رشد ترین منطقه استانبول در بخش اروپایی بعد از افتتاح مترو فرودگاه قیمتها در این منطقه به شدت بالا می رود فرهنگی ترین و خانوادگی ترین منطقه استانبول در بخش اروپایی دارای مدرن ترین امکانات شهری با فاصله بسار نزدیک به شیشلی ، تاکسیم ، بشیکتاش ، تنگه بسفر