1/9
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد دو‌خواب هاربیه

calender

بدون نام

calender

1402-11-10

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • اینترنت
  • نزدیک اتوبوس
  • نزدیک مرکز خرید
قوانین و مقررات

توضیحات

اجاره ماهانه آپارتمان مرکز✔️ هاربیه دو خواب زیر همکف ماهانه 25.000 لیر