آقای ترکیه

تست کرونا

calender

بدون نام

calender

1400-11-1

خدمات درمانی
تست کرونا
استانبولاستانبول
محلهمحله
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

😷تست کرونا😷 🔥⛔️ از امروز فقط100 لیر⛔️ 🔥 🔥⛔️ از امروز فقط 100لیر⛔️ 🔥 🔥⛔️ از امروز فقط 100 لیر⛔️ 🔥 ادرسمون: فقط کافیه از میدون تکسیم وارد استقلال بشید اولین کوچه رو بیاید سمت راست پلاک ۹ واحد ۱ 😇(یه تابلوی بزرگ هم زدیم تا راحت پیدامون کنید) 😇 ❤️ شرکت گردشگری ملبر ❤️ قبل از اومدن تو واتساپ هماهنگ کنید +989304011400 دانیال 🔥⛔️ از امروز فقط 100 لیر⛔️ 🔥 🔥⛔️ از امروز فقط 100لیر⛔️ 🔥 🔥⛔️ از امروز فقط 100 لیر⛔️ 🔥