وبلاگ آقای ترکیه

خرید واحد 2 خوابه با شرایط استثنایی در کویین بومونتی

1/8
test
test
test
test
test
test
test
test

خرید واحد 2 خوابه با شرایط استثنایی در کویین بومونتی

calender

بدون نام

خرید و فروش خانه
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

استانبول- شیشلی

توضیحات

2 خوابه 160 متر امکانات کامل طبقه 7 قیمت: 4900000 لیر