1/10
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره سویت تکسیم

calender

بدون نام

calender

1402-3-9

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • اینترنت
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

تکسیم ابتدای عمر خیام روبروی هتل شرایتون همکف. ماهانه ۱۴.۵۰۰ لیر کد ۴۴۳