آغاز رسمی جنگ ترکیه و سوریه

آغاز رسمی جنگ ترکیه و سوریه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

آغاز رسمی جنگ ترکیه و سوریه
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
آغاز رسمی جنگ ترکیه و سوریه حملات موشکی ترکیه به سوریه به پرواز آمدن جنگنده های ترکیه و روسیه در حریم هوایی سوریه‏ ۵۹ جنگنده F16 ترکیه با حمایت دو تانکر سوخت رسان در مرزهای سوریه مشغول بمباران و عملیات هستند . .
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه