احتمال ممنوعیت خروج افراد زیر 18 سال از خانه در استانبول

احتمال ممنوعیت خروج افراد زیر 18 سال از خانه در استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

احتمال ممنوعیت خروج افراد زیر 18 سال از خانه در استانبول
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
روش‌های بیشتر مقابله با شیوع ویروس کرونا در استانبول در راه است. گفته می‌شود احتمال کاهش سن ممنوعیت خروج از خانه سالمندان از 65 به 60 سال وجود دارد. همچنین این محدودیت می‌تواند شامل افراد زیر 18 سال نیز بشود. همچنین محدودیت استفاده از خودرو شخصی در استانبول نیز از گزینه‌های روی میز است.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن