اردوغان: جشن گرفتن روز 8 مارس از سوی دنیای بی وجدان، ریاکاری بیش نیست

اردوغان: جشن گرفتن روز 8 مارس از سوی دنیای بی وجدان، ریاکاری بیش نیست

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

اردوغان: جشن گرفتن روز 8 مارس از سوی دنیای بی وجدان، ریاکاری بیش نیست
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
رئیس جمهور ترکیه به مناسبت روز جهانی زن، در برنامه "زنان قهرمان ترکیه" که در مرکز کنگره خلیج در استانبول برگزار گردید، سخنرانی کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت که جشن گرفتن روز 8 مارس از سوی دنیای بی وجدان، ریاکاری بیش نیست.

رئیس جمهور ترکیه به مناسبت روز جهانی زن، در برنامه "زنان قهرمان ترکیه" که در مرکز کنگره خلیج در استانبول برگزار گردید، سخنرانی کرد.

اردوغان طی سخنرانی اش 8 مارس روز جهانی زن را به همه زنان ترکیه و جهان تبریک گفت.

اردوغان با ابراز اینکه "بخش اعظمی از 1 میلیون فردی که در سوریه کشته شده اند را زنان و کودکان تشکیل میدهند ولی از هیچ کسی در این رابطه، تلاشی ندیدیدم، نشنیدیم و نمی دانیم."، گفت: "اذیتهایی که علیه زنان در میان صدها هزار پناهجو که در مقابل دربهای اروپا به انتظار مانده اند، انجام میگردد، سیمهای خارداری که در مقابلشان گذاشته میشود، ضرب و شتمی که انجام میگردد و حتی بازگرداندن آنها با عقب با زدن آنها را هیچ کسی محکوم نمیکند."

وی افزود: " جشن گرفتن روز 8 مارس از سوی دنیای بی وجدان، ریاکاری بیش نیست."

اردوغان در رابطه با مداخله یونان علیه پناهجویان، گفت: "در مقابل این اعمال ضد بشری، صدای کسی درنمی آید."

معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه