افتتاح شعبه چهارم بانک زراعت ترکیه در آذربایجان

افتتاح شعبه چهارم بانک زراعت ترکیه در آذربایجان

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

افتتاح شعبه چهارم بانک زراعت ترکیه در آذربایجان
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه شعبه جدید بانک زراعت ترکیه در شهر سومگاییت آذربایجان را افتتاح کرد.

چاووش اوغلو که برای شرکت در هجدهمین اجلاس وزرای حکوتها و دول جنبش غیر متعهدان در باکو پایتخت آذربایجان به این کشور سفر کرده است، با ارکان اوزاورال سفیر ترکیه در باکو و نمایندگانی از سازمانهای ترک و همچنین مدیران محلی، در مراسم افتتاح شرکت کرده و چهارمین شعبه بانک زراعت در آذربایجان را افتتاح کرد.

آونی دمیر جی مدیر کل بانک زراعت آذربایجان، در رابطه با شعبه جدید اطلاعاتی به چاووش اوغلو داد. وزیر خارجه نیز در شعبه جدید گشت زده و با کارمندان صحبت کرد.

دمیر جی طی سخنانی با روزنامه نگاران، ابراز داشت که افتتاح این شعبه از سوی وزیر خارجه ترکیه، نشانه ای از برادری میان دو کشور میباشد.

وی با یادآوری اینکه زراعت بانک آذربایجان 4 سال قبل تاسیس شده است، اظهار داشت که شعبه چهارم در منطقه تولیدات تاسیس شد.

درخواست مشاوره در ترکیه