افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

افزایش نرخ بیکاری در ترکیه
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
نرخ بیکاری ترکیه تا پایان ماه مارس به ۱۴.۱ درصد افزایش یافت. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، مرکز آمار ترکیه اعلام کرد که شمار افراد بیکار بالای ۱۵ سال در این کشور با افزایش ۱.۳۳ میلیون نفری به ۴.۵۴ میلیون نفر رسیده است و نرخ بیکاری تا پایان ماه مارس در سطح ۱۴.۱ درصد قرار گرفت. بیشترین افزایش بیکاری ترکیه مربوط به بخش غیر کشاورزی بوده است که در آن نرخ بیکاری با ۴.۲ درصد افزایش به ۱۶.۲ درصد رسیده است. طبق اعلام این مرکز نرخ بیکاری جوانان که بیانگر شمار جمعیت فاقد شغل در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است به ۲۵.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر شمار افراد شاغل در ترکیه با ۷۰۰ هزار نفر کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۷.۸ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. نرخ اشتغال طی این مدت با ۱.۷ درصد کاهش به ۴۵.۴ درصد کاهش یافته است. در بین بخش‌های مختلف، بخش صنعت با ۵۷.۴ درصد، بیشترین اشتغال‌زایی برای جمعیت شاغل را داشته است و پس از این بخش، کشاورزی با ۱۷.۴ درصد و صنعت با ۱۹.۷ درصد قرار دارند. بخش ساخت و ساز نیز با کمرنگ شدن نقش آن در بازار کار تنها برای ۵.۵ درصد از شاغلین این کشور شغل ایجاد کرده است. بنا بر اعلام مرکز آمار ترکیه، نرخ مشارکت بازار کار این کشور با ۶۳۰ هزار نفر افزایش به ۳۲.۴ میلیون نفر تا پایان ماه مارس رسیده است که نشان می‌دهد نرخ مشارکت در بازار کار به ۵۲.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ مشارکت برای مردان ۷۱.۷ درصد و برای زنان ۳۴.۴ درصد عنوان شده است. از جمعیت شاغل ترکیه حدود ۳۳.۹ درصد آنها بدون پوشش بیمه‌ای مشغول به کار بوده‌اند. متوسط نرخ بیکاری ترکیه در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ برابر با ۱۳.۵ درصد بوده است که بالاترین نرخ ثبت شده مربوط به فوریه سال ۲۰۱۸ با ۱۴.۷ درصد و پایین‌ترین نرخ نیز مربوط به می ۲۰۱۴ با ۸.۸ درصد بوده است.
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار