انتشار کتابی درباره کودتای 15 جولای ترکیه در ایران

انتشار کتابی درباره کودتای 15 جولای ترکیه در ایران

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

انتشار کتابی درباره کودتای 15 جولای ترکیه در ایران
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
همزمان با سالروز کودتای ناکام 15 جولای گروه تروریستی فتو در ترکیه کتاب «من راوی آخرین کودتای ترکیه» به قلم نرگس رضایی، روزنامه‌نگار ایرانی در تهران منتشر شد. استانبول/ خبرگزاری آناتولی همزمان با سالروز کودتای ناکام 15 جولای گروه تروریستی فتو در ترکیه کتاب «من راوی آخرین کودتای ترکیه» به قلم نرگس رضایی، روزنامه‌نگار ایرانی از سوی انتشارات لوح فکر در تهران منتشر شد که در آن، برای نخستین بار در این کشور حوادث آن شب از سوی یک شاهد زنده برای مخاطب ایرانی روایت می‌شود.   در این کتاب، نویسنده به روایت کودتای 15 جولای که در آن صدها نفر شهید و زخمی شدند، پرداخته و ضمن اشاره به وحشت آفرینی جنگنده‌ها در آسمان استانبول از مردمی می‌نویسد که بی پروا مقابل گلوله‌ها پیش می‌رفتند و تانک‌ها و گلوله‌ها جلودارشان نبوده و در این رابطه از تعبیری به این صورت استفاده می‌کند که «آنها ترس را ترسانده بودند». در این کتاب به موازات روایت کودتای 15 جولای به دیگر کودتاهای ترکیه نیز اشاره و به پیش‌درآمدهای آن پرداخته شده است. یکی از بخش‌های این کتاب فصلی است تحت عنوان «زنان و کودتا» که نویسنده در آن به نقش سه زن، یک گوینده، یک خبرنگار و یک خلبان در کودتا می پردازد که نام آنها را در تاریخ ترکیه ثبت کرد. در بخشی از کتاب «من راوی آخرین کودتای ترکیه» آمده است: «آن شب من تصویر دیگری از ترکیه دیدم. ترکیه در نظرم تنها موسیقی های شاد در استانبول و سواحل آنتالیا نبود. سرزمین فداکاری و قهرمانی هم بود. مردم با دست خالی بدون هیچ سلاحی جلوی تانک ها پیش می رفتند و آنها را متوقف می کردند. رشادت های مردم وصف ناپذیر بود. از مرگ نمی ترسیدند، آنها ترس را ترسانده بودند».
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه