انفجار نفتکش حامل گاز ال پی جی در بندر ترکیه

انفجار نفتکش حامل گاز ال پی جی در بندر ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

انفجار نفتکش حامل گاز ال پی جی در بندر ترکیه
در انفجاری در یک نفتکش ال پی جی در بندر الیاگای استان ازمیر ترکیه یک خدمه ایتالیایی کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.