انفجار چاه ژئوترمال در ایدین

انفجار چاه ژئوترمال در ایدین

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

انفجار چاه ژئوترمال در ایدین
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
در منطقه افلر آیدین ، در حین کار حفاری نیروگاه زمین گرمایی(ژئو ترمال) انفجار با فشار آب گرم رخ داده است.
در محله یلمازکوی ناحیه افلر آیدین ، انفجار در حین حفاری رخ داده است.
در این انفجار ، آب گرم در اثر فشار زیاد از اعماق زمین حدود 40 متر بالا رفت.
طبق خبر هیچگونه آسیبی به کارگران وارد نشده است
آتش نشانان در تلاشند آب گرم را کنترل کننداما تیم ها به دلیل فشار و دمای آب در مداخله دچار مشکل شده اند.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن